Opći uvjeti poslovanja – Peekabook

Opći uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama. Prodavatelj proizvoda je Peekabook, obrt za trgovinu, vl. Ivona Žugaj, sa sjedištem na adresi Pleška 38, 10410 Velika Gorica. OIB: 51285890206. Matični broj obrta: 98035355. Internet stranice www.peekabook.hr su u vlasništvu tvrtke Peekabook, vl. Ivona Žugaj (u daljem tekstu Peekabook, prodavatelj). Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja prodavatelja objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošaća, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. -Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja izvrši kupnju. Online kupac je posjetitelj stranice www.peekabook.hr koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod. Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.peekabook.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na stranicama www.peekabook.hr predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.  Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Izjavom o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.peekabook.hr.
Sadržaj web stranice www.peekabook.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA
Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.peekabook.hr.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz fotografiju proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena.  Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
Kupovina se obavlja na web stranicama www.peekabook.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem ćemo, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda, otkazivanja naručenog proizvoda ili dogovora novog roka isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava.
Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@peekabook.hr.

NARUČIVANJE PROIZVODA
Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavite kupnju“ ili izvršiti pregled košarice klikom na ikonu košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Kreni na plaćanje“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Kreni na plaćanje“ preusmjerit će se na stranicu gdje popunjava osobne podatke za dostavu,  odabire način plaćanja, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Pročitao/la sam i slažem se s općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice. Klikom na „Promijeni sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naruči“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Naruči” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti prodavatelja o istom na adresu e-pošte info@peekabook.hr. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info@peekabook.hr.

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA
Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama bez PDV-a jer prodavatelj nije u sustavu PDV-a po čl. 90 st. 2 zakona o PDV-u. U cijene proizvoda nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja, te dodani ukupnom iznosu narudžbe. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti te u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije ili posebne ponude.
Kupac naručene proizvode može platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
Karticama-plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje  karticama: MasterCard, Maestro, Visa Electron i Diners.

Uplatom na račun– na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI.. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je naznačio u narudžbi.
Plaćanje je omogućeno putem uplate na račun tvrtke Peekabook, vl. Ivona Žugaj, otvorenog u Erste&Steiermärkische Bank.
IBAN: HR6624020061140360231

Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

DOSTAVA
Troškove dostave, u iznosu od 25,00 kuna plaća kupac. Za sve narudžbe iznad 300 kn dostava je besplatna. Dostava proizvoda vrši se putem General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge (GLS), unutar Republike Hrvatske. Prodavatelj prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je paket otvoren i nije zatvoren sa originalnom trakom. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Za pošiljku koja je uredno zaprimljena od strane kupca smatra se da nije bilo oštećenja.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Dostava za proizvod Peekabook za tekući mjesec
Ukoliko je naručen Peekabook za tekući mjesec – proizvod stiže u zadnjem tjednu tog mjeseca, neovisno o tome kada je napravljena uplata.

Dostava za ostale Peekabook proizvode
Proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku od 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.
Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 1-3 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi. Detalje o dostavi na otoke možete vidjeti na službenim stranicama dostavljača (GLS).

REKLAMACIJE
Ukoliko kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti prodavatelja. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@peekabook.hr ili poštom na adresu: Peekabook, vl. Ivona Žugaj, Pleška 38, 10410 Velika Gorica. Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda, u tom slučaju trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi prodavatelj.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac / Korisnik ne mogu postići dogovor u svom sporu Kupac / Korisnik ovlašten je poslužiti se Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) koja je osnovana Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine.

POVRAT
Pravo na jednostrani raskid Ugovora imaju svi kupci web shopa www.peekabook.hr. Povrat je moguće zatražiti u roku od 14 dana od primitka proizvoda. Trošak povrata robe snosi kupac, a povrat se vrši isključivo slanjem na adresu: Peekabook, vl. Ivona Žugaj, Pleška 38, 10410 Velika Gorica. Povrat sredstava se ostvaruje ukoliko je proizvod dostavljen u nekorištenoj originalnoj ambalaži, originalno zapakiran, s nepromijenjenim brojem artikala i originalnim računom.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu prodavatelja: info@peekabook.hr.
Prodavatelj će kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja.
Ukoliko je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. U tom slučaju, proizvod se vraća kupcu na njegov trošak.

Obrazac izjave:

  1. Ime, prezime i adresa kupca:
  2. Prima: Peekabook, vl. Ivona Žugaj, Pleška 38, 10410 Velika Gorica
  3. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

IBAN na koji se vrši povrat sredstava: ________________________

Datum: _____

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.peekabook.hr vlasnika Peekabook upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte info@peekabook.hr. Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.peekabook.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju. Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja, kao i pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.peekabook.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.